Oplossingsgerichte
partner voor integrale
kindvoorzieningen
Bekijken
contact

Optimale ontwikkeling voor kinderen

Ervoor zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun plek vinden in de wereld om hen heen. In alles wat ik doe, is dat mijn uitgangspunt.

Door heel Nederland adviseer en begeleid ik scholen, kinderopvang en gemeenten om te komen tot een integrale samenwerking. Daardoor kunnen zij het beste bieden aan kinderen en hun ouders.

Verschillende vormen van samenwerking
Zo’n samenwerking kan verschillende vormen hebben. Op de ene plek is dat bijvoorbeeld een Brede School. Een andere situatie vraagt om een Integraal Kindcentrum (IKC), waar er vanuit één aansturing, één team en met één ontwikkelingsprogramma gewerkt wordt. Onderwijs, opvang, welzijn en zorg worden hierbij op dezelfde locatie aangeboden. De uiteindelijke vorm is afhankelijk van de specifieke lokale omstandigheden, de mogelijkheden en ambities van de betrokken organisaties.

Ruime ervaring met integrale projecten
Integraal samenwerken, de schotten tussen organisaties verkleinen of een nieuw IKC opzetten met een nieuwe gezamenlijke identiteit kost tijd en energie. Dit moet bovendien gebeuren naast andere dagelijkse werkzaamheden. Daarom is het prettig om een externe partner in te schakelen die meedenkt, adviseert en begeleidt. Die bovendien kan putten uit een ruime ervaring met integrale projecten. Deze partner wil ik graag voor u zijn. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Advies & begeleiding voor scholen, kinderopvang en gemeenten

Ervoor zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun plek vinden in de wereld om hen heen. In alles wat ik doe, is dat mijn uitgangspunt.

Door heel Nederland adviseer en begeleid ik scholen, kinderopvang en gemeenten om te komen tot een integrale samenwerking. Daardoor kunnen zij het beste bieden aan kinderen en hun ouders.

Verschillende vormen van samenwerking
Zo’n samenwerking kan verschillende vormen hebben. Op de ene plek is dat bijvoorbeeld een Brede School. Een andere situatie vraagt om een Integraal Kindcentrum (IKC), waar er vanuit één aansturing, één team en met één ontwikkelingsprogramma gewerkt wordt. Onderwijs, opvang, welzijn en zorg worden hierbij op dezelfde locatie aangeboden. De uiteindelijke vorm is afhankelijk van de specifieke lokale omstandigheden, de mogelijkheden en ambities van de betrokken organisaties.

Ruime ervaring met integrale projecten
Integraal samenwerken, de schotten tussen organisaties verkleinen of een nieuw IKC opzetten met een nieuwe gezamenlijke identiteit kost tijd en energie. Dit moet bovendien gebeuren naast andere dagelijkse werkzaamheden. Daarom is het prettig om een externe partner in te schakelen die meedenkt, adviseert en begeleidt. Die bovendien kan putten uit een ruime ervaring met integrale projecten. Deze partner wil ik graag voor u zijn. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.