Het gaat om het creëren van een gezamenlijke ambitie en draagvlak bij iedereen

AANpak

De eerste stap is altijd een kennismakingsgesprek, waarbij we praten over uw ambitie. We bespreken samen waarom, wat en hoe u die wilt bereiken. Op basis van uw doelstellingen en randvoorwaarden bepalen we de vervolgstappen.

Onderzoek & analyse
Om goed te weten wat kinderen en ouders willen en nodig hebben, voeren we samen een context-analyse uit. Daarbij kijken we onder andere naar sociale, economische en culturele achtergronden, buurtsamenstelling, vrijetijdsbesteding van kinderen, de grootte van de opvangvraag, het bereik van het peuterwerk en vragen die bij ouders en kinderen spelen. Zo wordt duidelijk waaraan de integrale kindvoorziening moet voldoen. 

Bovendien kunnen we zo bepalen welke partners belangrijk zijn. In de ene omgeving kan de nadruk daarbij liggen op extra activiteiten rond beweging en voeding, waar in een andere wijk maatschappelijke ondersteuning en financiële begeleiding van ouders meer aandacht vragen. Op weer een andere locatie zal het accent liggen op het ontzorgen van ouders door veel buitenschoolse activiteiten (zoals muziek- en sportles) aan te bieden.

Op basis van alle informatie stellen we het doel vast: zó moet de integrale voorziening op deze plek eruit komen te zien. Dat kan een IKC zijn of een andere vorm.

Begeleiding transitieproces
Bij het opzetten van een integrale kindvoorziening komt veel kijken. Op de eerste plaats gaat het om het creëren van een gezamenlijke ambitie en draagvlak onder alle betrokken leerkrachten, pedagogisch medewerkers, welzijnsprofessionals, leidinggevenden, ouders en kinderen. Het vergt behoorlijk wat inzet van iedereen om organisatiebelangen te verkleinen en te komen tot een nieuwe cultuur. Tegelijkertijd moeten er praktische afspraken worden gemaakt over de taakverdeling, de inrichting van de ruimte en het geld.

Op al deze punten denk ik mee en zorg ik voor een duidelijke inbreng. Zo maak ik begrotingen, jaag ik het proces continu aan en help oplossingen te vinden waar iedereen achter kan staan.

Coördinatie & overzicht
Het vormen van een integrale voorziening is een complex en langer durend proces. Voor schooldirecteuren en andere betrokkenen is het vaak moeilijk om in de waan van de dag het overzicht te houden. Wat moet er wanneer gebeuren, wat wordt er precies verwacht? Hierin zal ik steeds het overzicht bewaren en met een helikopterview de voortgang bewaken.